Počet návštevníkov

Bazény

Na termálnom kúpalisku sú k dispozícii tri bazény:

Taliansky bazén

 
Veľkosť:
33 x 15 m,
 
 
Hĺbka:
1 - 1,5 m,
 
 
Teplota vody:
30°C
 

 

 

Bazén pre mládež

 

 

Veľkosť:
16 x 14 m,
 
 
Hĺbka:
0,4 - 0,9 m,
 
 
Teplota vody:
30°C
 
 
 

Detský bazén do 6 rokov s vodnou atrakciou - hríbom - šesťran

 

Hĺbka:
0,3 m,
 
 
Teplota vody:
30°C
 

Naše okolie